Kinderen in armoede

Hulpprogramma voor kinderen in armoede

Het werk van San Lucas richt zich met name op kinderen, omdat zij door hun kwetsbaarheid vaak het meest lijden in een samenleving met financiële problemen. Veel kinderen uit arme gezinnen zijn overgeleverd aan de straat en komen in aanraking met drugs, alcohol en criminaliteit. Daarnaast leidt o.a. gebrek aan hygiëne en een gevariëerde voeding  tot een verminderde gezondheid.

Om hier een verschil in te maken heeft San Lucas een programma voor hen georganiseerd waarin vier thema’s centraal staan: educatie, gezondheid, familie en normen en waarden. Naast algemene gezondheidsthema’s, als voeding, hygiene, etc., wordt aandacht besteed aan psycho-sociale welbevinden. Met de kinderen wordt gesproken over respect voor de ander en henzelf en wordt er aandacht besteedt aan weerbaarheid en het aangeven van grenzen. Tevens gebruiken wij sport, spel en muziek waardoor kinderen even gewoon kind kunnen zijn. Belangrijk binnen het programma is de samenwerking met de ouders en andere gezinsleden. Tijdens de workshops, waarbij kinderen met hun ouders/verzorgers aanwezig zijn, wordt er aandacht besteed aan het gezinsleven.

Met dit programma dragen wij bij aan de ontwikkeling van kinderen, zodat ze kunnen leven in harmonie met hun familie en samenleving.