Dit doen wij

De hulpprogramma’s

Stichting San Lucas Nederland ondersteunt hulpprogramma’s van de organisatie San Lucas Peru. Dit zijn de hulpprogramma’s gericht op het werken met kinderen in armoede en kinderen met schisis.

Kinderen in armoede

Ons hulpprogramma ondersteunt kinderen in armoede in hun ontwikkeling, waarbij samenwerking met het gezin de basis vormt. Lees verder…

Kinderen met schisis

Met behulp van een multidiscpilinair team ontvangen kinderen met schisis (lip- en/of gehemeltespleet) complete zorg waarbij aandacht is voor recreatie. Hierdoor kunnen zij opgroeien als ieder ander kind. Lees verder…