Organisatie San Lucas Peru

San Lucas Peru

De organisatie San Lucas Peru is gevestigd in Moyobamba, de hoofdstad van de provincie San Martin. Sinds 1986 is de organisatie werkzaam met personen die in (extreme) armoede leven. Het werk begon met een Peruaanse arts die, aangegrepen door de grote noden van de bevolking in San Martin, besloot om zich in te zetten.  Jarenlang gaf hij voorlichting over gezondheid, hygiëne en voeding en behandelde zieken. Om zijn werkzaamheden te kunnen uitbreiden richtte hij de organisatie San Lucas Peru op.

Waar de hulp van San Lucas Peru in het begin voornamelijk gericht op medische ondersteuning was, is het door de jaren heen uitgebreid tot een programma met een holistische visie, welke een duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van hen die in armoede leven voor ogen heeft. De organisatie San Lucas Peru heeft het werk onderverdeeld in verschillende programma’s voor de meest kwetsbare van  de samenleving. Stichting San Lucas Nederland ondersteunt twee van deze: het werk met kinderen in armoede en kinderen met schisis.