Kinderen in armoede

Voorlichtingsprogramma’s voor ouders

Veel kinderen in Peru groeien op in suboptimale omstandigheden. Familierelaties zijn veelal verstoord; 81% van tieners tussen de 12 en 17 jaar oud zegt een of meerdere keren slachtoffer te zijn geweest van geweld. Daarnaast bestaat er in Peru een macho-cultuur; 63% van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar heeft te maken (gehad) met huiselijk geweld hetzij fysiek, psychologisch, economisch of sexueel (Endes, 2018). Tevens ontbreekt het bij veel ouders aan kennis omtrent de gezondheid en ontwikkeling van hun kind, voornamelijk als het gaat om gezonde voeding. Veel vrouwen hebben geen idee hoe ze een gezonde maaltijd voor hun kind moeten klaarmaken en groenten en fruit ontbreken vaak in het menu van de kinderen.

Via scholen, overheidsprogramma´s en kerken geeft San Lucas voorlichting aan groepen ouders over de gezondheid en ontwikkeling van hun kind. Er wordt daarnaast veel aandacht besteed aan het creëren van een vertrouwensband tussen ouder en kind. De bijeenkomsten zijn vaak interactief, zodat ouders meteen de theorie leren toe te passen. Er worden ook trainingen gegeven aan mensen die met kinderen en hun ouders werken, zodat zij ouders kunnen voorlichten over thema´s rondom de goede zorg voor hun kinderen.

Daarnaast is er voorlichtingsmateriaal gecreëerd, zoals stickers, radiospotjes en posts op sociale media, waarmee op verschillende manieren bewustwording wordt gecreëerd over het belang van een goede zorg en opvoeding van het kind.