Over San Lucas

Onze Stichting

Stichting San Lucas Nederland is in 2013 in het leven geroepen om iets te betekenen in de levens van de meest kwetsbare kinderen van Moyobamba in Peru. Wij werken hierin samen met een lokale organisatie San Lucas Peru, wiens personeel met grote toewijding en voor relatief lage lonen zich inzet voor het lot van hen die het het meest nodig hebben. San Lucas Nederland werkt samen met deze organisatie om de kwaliteit van leven van kinderen in armoede alsmede van kinderen met schisis te verbeteren.

Onze visie: Wij willen dat kinderen in Peru een volwaardig leven leiden en opgroeien in harmonie met hun families en de maatschappij, met de zekerheid van een gezonde leefomgeving voor de toekomst.

Onze missie: Stichting San Lucas Nederland is een organisatie met christelijke normen en waarden dat een complete en duurzame ontwikkeling van kinderen in Peru stimuleert en ondersteunt. Samenwerking tussen verschillende disciplines om een holistisch welbevinden te kunnen bereiken vinden wij hierin belangrijk. Door middel van lokale professionals willen wij, zonder lokale normen en waarden uit het oog te verliezen, de kwaliteit van leven van een van de meest kwetsbare groepen uit de populatie verbeteren. De motivatie van ons werk is de liefde van Jesus Christus die ons leert ons over een ander te ontfermen. Dit betekent uiteraard niet dat we personen die niet deze levensovertuiging hebben anders zullen behandelen. Onze wens is  door middel van onze activiteiten de liefde van God uit te dragen.

Lees meer over: