Peru en Moyobamba

Het land Peru

In het continent Zuid-Amerika ligt Peru, een prachtig land dat ruim 30 keer zo groot is als Nederland. In Peru leven ongeveer 30 miljoen mensen en het merendeel van de bevolking is Rooms-Katholiek. Spaans is de officiele taal, maar er worden nog veel oorspronkelijke talen gesproken. Peru is een indrukwekkend land met veel natuurschoon en een rijke geschiedenis. Peru bestaat uit drie regio’s, de kust, de Andes en de jungle, waardoor er een grote diversiteit aan ecosystemen bestaat. Helaas is er naast deze mooie dingen ook veel betreurends te zien, Peru is een land van grote economische extremen. De verschillen tussen de elite en de straatarme meerderheid zijn soms zeer schrijnend en  criminaliteit en huiselijk geweld zijn de orde van de dag.

Moyobamba

In het  noordoosten van Peru ligt San Martin, een provincie die op de grens van de jungle en de Andes ligt. De hoofdstad is Moyobamba, de stad waar de organisatie San Lucas gevestigd is. In de regio van Moyobamba leeft naar schatting 30-60% van de bevolking in armoede. De economie van dit gebied draait voor een zeer groot gedeelte op de koffieteelt, wat door de schommelende marktprijzen van koffie en afhankelijkheid van weersomstandigheden, geen stabiliteit in de financiële situatie voor de inwoners biedt.

De gevolgen van deze armoede is in verschillende factoren te zien. Bijna 1/3 van de kinderen onder de 5 jaar is chronisch ondervoed en veel kinderen maken hun school niet af. Degenen die wel naar school gaan en het afmaken, hebben door de zeer slechte kwaliteit van onderwijs weinig kans om op een vervolgstudie te worden toegelaten.

De situatie binnen de gezinnen baart ook zorgen; meer dan de helft van de vrouwen geeft aan in hun leven te maken gehad met huiselijk geweld, hetzij fysiek, psychologisch of seksueel. De vrouw speelt daarnaast in veel gezinnen nog een zeer ondergeschikte rol aan de mannelijke familieleden en wordt soms erg in haar rechten geschend.

Op meerdere vlakken is hulp nodig, onder andere op het gebied van (psycho-sociale) gezondheid, onderwijs en armoedebestrijding.