ANBI Gegevens

Stichting San Lucas Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

De stichting is origineel gevestigd te Epe.

Postadres:
Leeuwenboomweg 32
8166 BB Emst

E-mail: info@sanlucasnederland.nl

KvK nummer: 59111488
RSIN nummer: 853322387

De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van- en bijdragen aan de economische stabiliteit van de organisatie San Lucas Moyobamba in Peru en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid en activiteiten van de stichting:

Het bezoeken van bedrijven, kerken en andere instellingen om de stichting te presenteren in het kader van fondsenwerving; het organiseren van activiteiten, verkoop van producten, etenswaren etc.; het uitbrengen van informatiemateriaal ten aanzien van de activiteiten van de stichting; samenwerken met scholen; geven van voorlichting en het maken en in stand houden van een informatieve website.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. S.J. de Haan (voorzitter)
  • Mw. M. Stouten-Hanekamp (penningmeester)
  • Mw. F. van der Weijden (bestuurslid)
  • Mw. C. van Essen-IJzerman (bestuurslid)
  • Dhr. J. Tromp (bestuurslid)
  • Mw. L. van Ittersum (bestuurslid)

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Stichtingsplan
Statuten
Financieel jaaroverzicht 2023
Financieel jaaroverzicht 2022
Financieel jaaroverzicht 2021