Stichting San Lucas Nederland opgericht

Stichting San Lucas Nederland is opgericht..

Eind oktober 2013 is Stichting San Lucas Nederland officieel geregistreerd; een heuglijk moment voor de oprichters, maar ook voor de San Lucas organisatie in Peru. Ons doel is om inkomsten te genereren voor deze groep professionals en vrijwilligers die zich inzet voor de meest kwetsbare popula e in Moyobamba, Peru. Wij richten ons op de programma’s speciaal voor kinderen in armoede en kinderen met schisis.

De visie van onze stichting luidt: Wij willen dat kinderen in Peru een volwaardig leven leiden en opgroeien in harmonie met hun families en de maatschappij, met de zekerheid van een gezonde leefomgeving voor de toekomst.

Ieder kwartaal willen wij deze nieuwsbrief uitbrengen om u te informeren van de ac viteiten in Nederland en Peru. Voor vragen kunt ons altijd mailen op info@sanlucasnederland.nl.