Van start: Project voor kinderen in armoede

In maart is San Lucas een nieuw project gestart voor kinderen in de vroegste levensfase die in (extreme) armoede leven. In diverse onderzoeken is gebleken dat in de eerste jaren van een mensenleven het brein een cruciale ontwikkeling doormaakt. Inadequate zorg voor het kind in deze levensfase kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het brein. Het nieuwe project vindt plaats in de armste (buiten)wijken van de stad. Gebrek aan hygiëne, ondervoeding, slechte toegang tot medische zorg en huiselijk geweld zijn hier de grootste problemen.
In het project wordt met kinderen van 0 tot 5 jaar gewerkt aan (psychosociale en fysieke) gezondheid, cognitieve ontwikkeling, familie en sociale relaties, normen en waarden en zorg voor natuur en milieu. Wij werken met kinderen en ouders door middel van trainingen en workshops rondom de gezondheid en ontwikkeling van het kind. De familie als hoeksteen staat daarin centraal. Daarnaast helpen we families in voedselzekerheid; samen met hen leggen we moestuinen aan, zodat ze gevarieerder kunnen eten. Ook werken we aan een vermindering van huiselijk geweld en discriminatie en mishandeling van vrouwen en kinderen binnen  de  regio.  Samen  met  de  organisatie  ‘Paz  y  Esperanza’ werken we aan bewustwording, signalering en het trainen van families. Daarnaast leiden wij vrijwilligers op tot ́gezondheidspromotoren ́. Dit zijn personen die in de buitenwijken zelf wonen en de families van dichtbij kunnen voorlichten en helpen bij de zorg voor hun kind.
Verder werken wij samen met andere (overheids)instanties om de hulp zo efficient mogelijk te kunnen verlenen. De programma’s die al bestaan voor kinderen in armoede willen wij aanvullen, zodat er geen dubbel werk verricht zal worden en de overheid zijn verantwoordelijkheden voor de allerarmsten zal nemen.